Teknik

Renvattenguide för olika renhetsgrader

Typ 3:
Tar bort föroreningar som är större än 0.0001micrometer  genom att  använda RO membran (Omvänd Osmos.) RO membranet tar även bort Joner och organer upp till 95-98%. Men dock ej lösa gaser.  Används oftast till: Diskmaskiner, Vattenbad, Autoclaver.

Typ 2:
Tar bort Joner ,Partiklar genom att använda RO membran (Omvänd Osmos.), UV ljus, EDI Module ( Jonbytare). Avänds oftast till: Buffer lösningar, Mikrobiologiska kulturer, Reagenser , Kemiska Analyser, lösningar.

Typ 1: Matas med typ 3 eller 2 vatten.

Tar bort orenheter som lösa gaser, salt, Joner /Organiska ämnen, partiklar och mikroorganismer genom att använda RO membran (Omvänd Osmos.) ,UV ljus, Ultra filtrering, Avänds oftast till:A.A ( Atomic Absoption),  HPLC, GC( Gascromotografi), IVF, DNA, sekvensering ( PCR)

American Society for Testing and Materials (ASTM) D1193-2006 standardspecifikation för reagenskvalitets vatten.
Denna specifikation omfattar krav för vatten som lämpar sig för användning i metoder för kemisk analys och fysiska tester, varvid valet av en av de olika kvaliteter som utsetts av metoden eller utredaren.