Teknik

Renvattenguide för olika renhetsgrader

Typ 3:
Tar bort föroreningar som är större än 0,0001 mikrometer genom att använda RO-membran (Omvänd Osmos). RO- membranet tar även bort upp till 98% av förekommande joner och organiska föreningar, dock ej lösta gaser.                Används oftast till: diskmaskiner, vattenbad, autoklaver.

Typ 2:
Tar bort joner och partiklar genom att använda RO- membran (Omvänd Osmos), UV—ljus, EDI Modul (Jonbytare). Används oftast till: buffertar, mikrobiologiska odlingsmedia, reagenser, kemiska analyser, lösningar.

Typ 1:
Matas med typ 3 eller typ 2 vatten.                                                                                                                 
Tar bort orenheter som lösta gaser, salter, joner, organiska föreningar, partiklar och mikroorganismer genom att använda RO- membran (Omvänd Osmos), UV- ljus och ultrafiltrering.                                 
Används oftast till: atom absorption, HPLC, GC (Gaskromotografi), IVF, molekylärbiologi, sekvensering, PCR.
American Society for Testing and Materials (ASTM) D1193-2006 standardspecifikation för reagenskvalitets vatten.